نمایشگر VMS سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر...

نمایشگر VMS سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری ارومیه- خیابان ارتش ارومیه
محل نصب تابلوروان : استان آذربایجان غربی - ارومیه
پروژه انجام شده توسط شرکت رایانیک: 09148729040

 

تصویر نظر(,  انتشار نظر)

هیچ دیدگاهی وجود ندارد